Archive Record

  • Email This Page
  • Send Feedback
Titel/overskrift Det Kungl. Vetenskapsakademien takker ja til indbydelsen til den Polytekniske Læreanstralts 100 års jubilæum og ønsker tillykke med jubilæet.
Proveniens
Beskrivelse

Juel, O. (afsender)
Soderbaum, H. G. (afsender)
Datering --/08 1929
Type af arkivalie Adresse
ID-nummer 1000.1.706
Biografier