Archive Record

  • Email This Page
  • Send Feedback
Titel/overskrift Forskrifter for Matrikel- og Eksamensregistret for Danmarks Tekniske Højskole og Danmarks Ingeniørakademi.
Proveniens
Beskrivelse Forskrifterne blev bekendtgjort af Underivsningsministeriet den 21. januar 1980.

Brynskov, Bj. (afsender)
Dahlgaard, Lauge (afsender)
Datering 21/01 1980
Type af arkivalie Forskrifter
ID-nummer 2005.4.2
Biografier