Person Record

  • Email This Page
  • Send Feedback
Navn Madsen, Thomas Lund
Biografitype person
Titel 1962 tildelt Lim Prisen, fra 1988 kaldet Dana Lim prisen, som uddeles af Kai Hansens Fond, der ejer Dana Lim A/S. Prisen er målrettet mod videnskabelig forskning, der fremmer det danske erhvervsliv eller samfund
Født Juni 1926
Død December 2007
Biografi 1953-55 var han værnepligtig ved søværnet
1955-56 ansat ved Svejsecentralen u. Akademiet for tekniske videnskaber
1956 ansat hos H. Hollesens fabrikker
1957 ansat ved Danmarks tekniske højskole under professor Vagn Korsgaard
1961 universitetsadjunkt ved Laboratoriet for varmeisolering
1963 på et længerevarende studieophold ved The Building research Station, London.
1974 vendte han tilbage til DTH og blev lektor ved Laboratorium for Varmeisolering.

Thomas Lund Madsen har fået patenter på måleinstrumenter til vurdering af indeklimaet og en opvarmet stol.
Uddannelse 1947 matematisk student fra Vejle
1953 polyteknisk kandidat fra Danmarks tekniske højskole
Søgeord Thomas Lund Madsen arbejdede tæt sammen med Fanger, idet han bl.a. udarbejdede en teknologi, som passede til den teori Fanger udformede.
Fødested Skærup
Nationalitet Dansk
Dødssted Virum
Mor Magda Lund
Far Landmand Theodor Madsen

Associated Records

Image of Patent nr. 141673

Patent nr. 141673 -

Patent vedr. apparat til måling af termisk diskomfort hidrørende fra asymmetri i det termiske felt ved Thomas Lund Madsen

Image of Patent nr. 147087

Patent nr. 147087 -

Patent vedr. apparat til måling af strålingstemperaturasymmetri ved Thomas Lund Madsen

Image of Patent nr. 4125012

Patent nr. 4125012 -

Unites States Patent to Thomas Lund Madsen regarding apparatur for measuring thermal discomfort originating from asymmetry in the thermal field

Image of Patent nr. 144544

Patent nr. 144544 -

Patent vedr. apparat til måling af termisk diskomfort hidrørende fra træk til Thomas Lund Madsen

Image of Patent nr. 7114749-0

Patent nr. 7114749-0 -

Patent vedr. diskomfortmåler til Thomas Lund Madsen

Image of vedr. indeklima forskning, fra Laboratoriet for varmeisolering, DTH

vedr. indeklima forskning, fra Laboratoriet for varmeisolering, DTH -

Manual til komfortmåler Indoor Climate Analyzer - type 1213 og til Thermal Comfort Meter type 1212 Liste over købere af komforttestmåler Testresultater Manual til betjening af mannequin "A New Thermal Manikin for Evaluating Thermal Environment" Artikel: "Måling af termisk komfort" af Thomas Lund Madsen, i VVS bladet 1973 "Instrument til måling af tøj og klima" af Thomas Lund Madsen, Peter trans og Jørgen S. R. Nielsen, i VVS bladet 1997 Brochure "Thermal Comfort" udarbejdet af Brüel og Kjær Artikel "Comparison between Operative and Equivalent Temperature under Typical Indoor Conditions" Thomas Lund Madsen, B.W. Olsen og N.K. Kristensen

Image of Hvordan angives tøjets varmeisoleringsevne?

Hvordan angives tøjets varmeisoleringsevne? -

Forfattere: Thomas Lund Madsen og Bjarne W. Olesen, DTH

Image of Udkast til artikel: Noget om beklædningskomfort

Udkast til artikel: Noget om beklædningskomfort -

Forfattere: Jørgen Mackeprang og Thomas Lund Madsen, DTH

Image of Thermische Behaglichkeit und Raumtemperaturregelung

Thermische Behaglichkeit und Raumtemperaturregelung -

af Andreas Dollfus. Om Komfortforskingen på Danmarks Tekniske Højskole

Indoor climate analyzer type 1213 -

for Brüel og Kjærs komfortmeter

Image of Comfy-test EQ-21

Comfy-test EQ-21 -

til komfortmeter type EQ 21 med serienummer 212

Image of Thermal comfort meter type 1212

Thermal comfort meter type 1212 -

om komfortmeter. Produceret af Brüel og Kjær

Image of Japansk patentansøgning på komfortmeter

Japansk patentansøgning på komfortmeter -

An Apparatus for measuring the degree of thermal discomfort and system comprising such an apparatus Ansøger: Thomas Lund Madsen

Image of Engelsk og amerikansk patentansøgning og patentbevis på opfindelser med forbindelse til komfortmeter

Engelsk og amerikansk patentansøgning og patentbevis på opfindelser med forbindelse til komfortmeter -

Improvements in and relating to apparatuses for measuring the degree of thermal discomfort and system comprising such apparatuses Ansøger: Thomas Lund Madsen

Arkivalier omhandlende komfortforskning og komfårtmåling -

Den første prototype af den temiske komfortmåler Resis Confy Test evt. Brüel og Kjærs termiske komfortmåler Den danske og amerikanske patentbeskrivelse Den opvarmede stol, evt. som plakat Den danske patentbeskrivelse doneret af Thomas Lund Madsen

Image of Termisk mannequin - Første type af termisk mannequin kaldet Alu-Margrethe fra forsøg med indeklima. Alu- Margrethe er udviklet af Thomas Lund Madsen, som begyndte arbejdet med Alu-Margrethe i 1967. Arbejdet med mannequinen blev beskrevet i bladet VVS nr. 9 1967 af Thomas Lund Madsen og Vagn Korsgaard. I VVS beskrives, at en dukke i fuld størrelse vil give den bedste gengivelse af menneskets komfort. Alu-Margrethe er baseret på ideen om, at det er hudtemperatur, der bestemmer graden af komfort. Dukken er inddelt i uafhængige zoner for at tage højde for varians i forskellige zoner. Det yderste lag er af aluminium, som er malet for at give aluminumen de samme termiske egenskaber som hud. Dukken kunne iklædes tøj, men det var ret vanskeligt. Efter Alu-Margrethe blev modellerne Jern-Henrik (1973) og Pernille udviklet på Danmarks Tekniske Højskole.
Peter Trans deltog i udviklingen af mannequiner. I følge DTH's samling af årsberetninger 1978 blev Trans ansat på en ekstern bevilling i 1978. Senere opretter Peter Trans firmaet PT Teknik, som producerer håndlavede termiske mannequiner.

Termisk mannequin - Første type af termisk mannequin kaldet Alu-Margrethe fra forsøg med indeklima. Alu- Margrethe er udviklet af Thomas Lund Madsen, som begyndte arbejdet med Alu-Margrethe i 1967. Arbejdet med mannequinen blev beskrevet i bladet VVS nr. 9 1967 af Thomas Lund Madsen og Vagn Korsgaard. I VVS beskrives, at en dukke i fuld størrelse vil give den bedste gengivelse af menneskets komfort. Alu-Margrethe er baseret på ideen om, at det er hudtemperatur, der bestemmer graden af komfort. Dukken er inddelt i uafhængige zoner for at tage højde for varians i forskellige zoner. Det yderste lag er af aluminium, som er malet for at give aluminumen de samme termiske egenskaber som hud. Dukken kunne iklædes tøj, men det var ret vanskeligt. Efter Alu-Margrethe blev modellerne Jern-Henrik (1973) og Pernille udviklet på Danmarks Tekniske Højskole. Peter Trans deltog i udviklingen af mannequiner. I følge DTH's samling af årsberetninger 1978 blev Trans ansat på en ekstern bevilling i 1978. Senere opretter Peter Trans firmaet PT Teknik, som producerer håndlavede termiske mannequiner.

Første type af termisk mannequin kaldet Alu-Margrethe fra forsøg med indeklima. Alu- Margrethe er udviklet af Thomas Lund Madsen, som begyndte arbejdet med Alu-Margrethe i 1967. Arbejdet med mannequinen blev beskrevet i bladet VVS nr. 9 1967 af Thomas Lund Madsen og Vagn Korsgaard. I VVS beskrives, at en dukke i fuld størrelse vil give den bedste gengivelse af menneskets komfort. Alu-Margrethe er baseret på ideen om, at det er hudtemperatur, der bestemmer graden af komfort. Dukken er inddelt i uafhængige zoner for at tage højde for varians i forskellige zoner. Det yderste lag er af aluminium, som er malet for at give aluminumen de samme termiske egenskaber som hud. Dukken kunne iklædes tøj, m

Image of Komfortmeter - Formodentlig den første prototype af komfortmetret, der direkte kunne måle graden af termisk komfort. Instrumentet bygger på Professor Ole Fangers komfortligning og blev udviklet af Lektor Thomas Lund Madsen ved Laboratoriet for Varmeisolering.

Komfortmeter - Formodentlig den første prototype af komfortmetret, der direkte kunne måle graden af termisk komfort. Instrumentet bygger på Professor Ole Fangers komfortligning og blev udviklet af Lektor Thomas Lund Madsen ved Laboratoriet for Varmeisolering.

Formodentlig den første prototype af komfortmetret, der direkte kunne måle graden af termisk komfort. Instrumentet bygger på Professor Ole Fangers komfortligning og blev udviklet af Lektor Thomas Lund Madsen ved Laboratoriet for Varmeisolering.

Image of Transducer - Første prototype af føler til komfortmeter, der direkte kunne måle graden af termisk komfort. Instrumentet bygger på Professor Ole Fangers komfortligning og blev udviklet af Lektor Thomas Lund Madsen ved Laboratoriet for Varmeisolering.

Transducer - Første prototype af føler til komfortmeter, der direkte kunne måle graden af termisk komfort. Instrumentet bygger på Professor Ole Fangers komfortligning og blev udviklet af Lektor Thomas Lund Madsen ved Laboratoriet for Varmeisolering.

Første prototype af føler til komfortmeter, der direkte kunne måle graden af termisk komfort. Instrumentet bygger på Professor Ole Fangers komfortligning og blev udviklet af Lektor Thomas Lund Madsen ved Laboratoriet for Varmeisolering.

Image of Komfortmeter - Komfortmeter, der direkte kunne måle graden af termisk komfort. Instrumentet bygger på Professor Ole Fangers komfortligning og blev udviklet af Lektor Thomas Lund Madsen ved Laboratoriet for Varmeisolering.
Denne udgave af komfortmetret var i produktion hos Brüel og Kjær

Komfortmeter - Komfortmeter, der direkte kunne måle graden af termisk komfort. Instrumentet bygger på Professor Ole Fangers komfortligning og blev udviklet af Lektor Thomas Lund Madsen ved Laboratoriet for Varmeisolering. Denne udgave af komfortmetret var i produktion hos Brüel og Kjær

Komfortmeter, der direkte kunne måle graden af termisk komfort. Instrumentet bygger på Professor Ole Fangers komfortligning og blev udviklet af Lektor Thomas Lund Madsen ved Laboratoriet for Varmeisolering. Denne udgave af komfortmetret var i produktion hos Brüel og Kjær

Image of Transducer - Føler til komfortmeter, der direkte kunne måle graden af termisk komfort. Instrumentet bygger på Professor Ole Fangers komfortligning og blev udviklet af Lektor Thomas Lund Madsen ved Laboratoriet for Varmeisolering.

Transducer - Føler til komfortmeter, der direkte kunne måle graden af termisk komfort. Instrumentet bygger på Professor Ole Fangers komfortligning og blev udviklet af Lektor Thomas Lund Madsen ved Laboratoriet for Varmeisolering.

Føler til komfortmeter, der direkte kunne måle graden af termisk komfort. Instrumentet bygger på Professor Ole Fangers komfortligning og blev udviklet af Lektor Thomas Lund Madsen ved Laboratoriet for Varmeisolering.

Image of Transducer - Føler til komfortmeter, der direkte kunne måle graden af termisk komfort. Instrumentet bygger på Professor Ole Fangers komfortligning og blev udviklet af Lektor Thomas Lund Madsen ved Laboratoriet for Varmeisolering.

Transducer - Føler til komfortmeter, der direkte kunne måle graden af termisk komfort. Instrumentet bygger på Professor Ole Fangers komfortligning og blev udviklet af Lektor Thomas Lund Madsen ved Laboratoriet for Varmeisolering.

Føler til komfortmeter, der direkte kunne måle graden af termisk komfort. Instrumentet bygger på Professor Ole Fangers komfortligning og blev udviklet af Lektor Thomas Lund Madsen ved Laboratoriet for Varmeisolering.

Image of Transducer - Prototype af føler til komfortmetret, der direkte kunne måle graden af termisk komfort. Instrumentet bygger på Professor Ole Fangers komfortligning og blev udviklet af Lektor Thomas Lund Madsen ved Laboratoriet for Varmeisolering. Kaldes en transducer.
Thomas Lund Madsen var inspireret af A. F. Duftons eupatheoscope, som Dufton beskrev i 1932. Madsen baserede instrumentet på, at ligningerne, som beskriver temperaturvariationer i fast stof som gennemstrømmes af varme er identiske med ligningerne, som beskriver ændringer i strømmen i en elektrisk leder som gennemløbes af en elektrisk strøm.
Prototypen er en videreudvikling af en større prototype.

Transducer - Prototype af føler til komfortmetret, der direkte kunne måle graden af termisk komfort. Instrumentet bygger på Professor Ole Fangers komfortligning og blev udviklet af Lektor Thomas Lund Madsen ved Laboratoriet for Varmeisolering. Kaldes en transducer. Thomas Lund Madsen var inspireret af A. F. Duftons eupatheoscope, som Dufton beskrev i 1932. Madsen baserede instrumentet på, at ligningerne, som beskriver temperaturvariationer i fast stof som gennemstrømmes af varme er identiske med ligningerne, som beskriver ændringer i strømmen i en elektrisk leder som gennemløbes af en elektrisk strøm. Prototypen er en videreudvikling af en større prototype.

Prototype af føler til komfortmetret, der direkte kunne måle graden af termisk komfort. Instrumentet bygger på Professor Ole Fangers komfortligning og blev udviklet af Lektor Thomas Lund Madsen ved Laboratoriet for Varmeisolering. Kaldes en transducer. Thomas Lund Madsen var inspireret af A. F. Duftons eupatheoscope, som Dufton beskrev i 1932. Madsen baserede instrumentet på, at ligningerne, som beskriver temperaturvariationer i fast stof som gennemstrømmes af varme er identiske med ligningerne, som beskriver ændringer i strømmen i en elektrisk leder som gennemløbes af en elektrisk strøm. Prototypen er en videreudvikling af en større prototype.

Image of Comfy-test - Bærbar komfortmåler kaldet Comfy-test udviklet af bl.a.Thomas Lund Madsen og Jørgen S.R. Nielsen. Comfy-testen var en bærbar model med håndtag.

Låget er mærket RECI. I 1962 blev Jørgen Nielsen ansat hos ingeniørfirmaet Reci A/S. Reci lavede hovedsagligt teknologi til opvarmning, kedler og lignede. Firmaet blev interesseret i komfort instrumenterne og begyndte at udvikle den til et kommercielt produkt. Kund Linde var hovedkræften i udviklingen af det endelige produkt. Thomas Lund Madsen var dog stadig involveret.

Comfy-test - Bærbar komfortmåler kaldet Comfy-test udviklet af bl.a.Thomas Lund Madsen og Jørgen S.R. Nielsen. Comfy-testen var en bærbar model med håndtag. Låget er mærket RECI. I 1962 blev Jørgen Nielsen ansat hos ingeniørfirmaet Reci A/S. Reci lavede hovedsagligt teknologi til opvarmning, kedler og lignede. Firmaet blev interesseret i komfort instrumenterne og begyndte at udvikle den til et kommercielt produkt. Kund Linde var hovedkræften i udviklingen af det endelige produkt. Thomas Lund Madsen var dog stadig involveret.

Bærbar komfortmåler kaldet Comfy-test udviklet af bl.a.Thomas Lund Madsen og Jørgen S.R. Nielsen. Comfy-testen var en bærbar model med håndtag. Låget er mærket RECI. I 1962 blev Jørgen Nielsen ansat hos ingeniørfirmaet Reci A/S. Reci lavede hovedsagligt teknologi til opvarmning, kedler og lignede. Firmaet blev interesseret i komfort instrumenterne og begyndte at udvikle den til et kommercielt produkt. Kund Linde var hovedkræften i udviklingen af det endelige produkt. Thomas Lund Madsen var dog stadig involveret.

Image of Comfy-test - Bærbar komfortmåler eller Comfy-test udviklet af  bl.a. Thomas Lund Madsen og Jørgen S.R. Nielsen.

Låget er mærket RECI.

Comfy-test - Bærbar komfortmåler eller Comfy-test udviklet af bl.a. Thomas Lund Madsen og Jørgen S.R. Nielsen. Låget er mærket RECI.

Bærbar komfortmåler eller Comfy-test udviklet af bl.a. Thomas Lund Madsen og Jørgen S.R. Nielsen. Låget er mærket RECI.